Unitat 1: La nutrició i la dietaUnitat 2: Respiració , circulació i excreció humanes
Unitat 3: Reproducció humana
Unitat 4 : Les funcions vitals en animals i plantes
Unitat 5 : Vivim  en ecosistemes  


Unitat 6 : La matèria i  l'energia